غذاساز های گرویتی

غذاساز

وسایلی وجود دارند که وجود آن ها در آشپزخانه باعث راحتی هرچه تمام تر می شود و به آشپز ها تجربه آشپزی بهتر و لذت بخشی را می دهد. 

یکی از این وسایل غذاساز ها هستند که شاید تا قبل از خریداری آن ها کاربردشان و جای خالی آن ها را حس نکرده باشید؛ اما پس از دریافت آن ها و یک بار استفاده تازه متوجه می شوید که تا چه میزان جای این وسیله در آشپزخانه شما خالی بوده است.

تاریخچه

تاریخچه ی این دستگاه به 1960 میلادی بر می کردد زمانی که یک یک فرانسوری اولین ورژن این دستگاه را خلق کرد.

 

Individual care for any clothing

Supporting a wide selection of programs, Toshiba will precisely adapt to any type of drum loading. There are separate cycles for washing synthetics, colored fabrics and cotton products. The anti-allergy program will ensure effective rinsing of aggressive detergents, while the delicate wash cycle will take care of wool and delicate fabrics.